Skip to main content

Presentatie

Aantal berichten met deze tag: 7

Gepubliceerd op:
woensdag 14-12-2016
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Tag: Presentatie

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Presentatie’.

Hoe maak je een toegankelijke PDF?

Documenten en toegankelijkheid Documenten en toegankelijkheid geeft je inzicht in aanpak, organisatie en beschrijft best practices van bruikbare en toegankelijke content en documenten. We helpen je…

Augmented Reality : van toegevoegde waarde voor rekenkamers? : presentatie Samenwerkingsdag 17-11-2016

Een uitleg van het begrip Augmented Reality. Met voorbeelden van toepassingen in het algemeen en bij de Algemene Rekenkamer. En een voorbeeld van een toepassing: Aurasma. Presentatie door Linda Mei…

Visual storyboard: presentatie Samenwerkingsdag 17-11-2016

Visual storyboard: van onderzoek naar animatie door Linda Meijer en Janneke ten Kate Een visueel storyboard kan een animator helpen bij het ontwerpproces, maar kan in een vroeg stadium ook duidelij…

Augmented Reality : van toegevoegde waarde voor rekenkamers?: presentatie Samenwerkingsdag 17-11-2016

Augmented Reality (of AR) staat voor ‘toegevoegde werkelijkheid’. Het is verwant aan ‘Virtual Reality’ (VR) met dit verschil dat je bij VR in een geheel nieuwe omgeving komt en de werkelijkheid ‘lo…

Verslag & presentaties najaarsbijeenkomst NVRR Noord – Ex ante analyse: doen of niet doen?

Regelmatig ontvangen raadsleden uitvoerige toekomstverkenningen of business cases waarin wordt voorgerekend hoe aantrekkelijk een bepaalde investering volgens het bestuurscollege is. Het kan gaan o…

Presentatie rapport aan de raad

Na publicatie volgt de presentatie van het rapport aan de raad. Dat kan op veel manieren: wel of niet in aanwezigheid van de rekenkamer, aan de raad als geheel of eerst aan de commissie etc. Het ko…

Raadsvoorstel rekenkamerrapport

De behandeling van een rekenkamerrapport in de voltallige raad vindt meestal plaats na de presentatie van het rapport aan een raadscommissie of politieke markt. Bij voorkeur vindt besluitvorming in…