• Home
  • Prestatie indicatoren

Prestatie indicatoren

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
woensdag 29-03-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Neder-Betuwe

Tag: Prestatie indicatoren

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Prestatie indicatoren’.

Quick Scan Informatiebeveiligingsbeleid Neder-betuwe

Onder andere door de toegenomen taken in het sociaal domein beheren en verwerken gemeenten meer en meer persoonlijke en gevoelige data. Gemeenten zijn daarbij kwetsbaar gebleken. De rkc heeft aansp…

Juridische kwaliteitszorg

Waarom vindt de rekenkamer het belangrijk om de juridische kwaliteitszorg na de grote gemeentelijke reorganisatie uitgebreider te gaan onderzoeken?
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.