Skip to main content

Prestatieafspraken

Aantal berichten met deze tag: 8

Gepubliceerd op:
maandag 25-05-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Medemblik/Opmeer

Tag: Prestatieafspraken

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Prestatieafspraken’.

Doeltreffendheid prestatieafspraken wonen, Rolinvulling door de raad – gemeente Medemblik

Prestatieafspraken kunnen een krachtig middel zijn om lokale doelen van gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid te bereiken. Dit onderzoek gaat in op de totstandkoming en uitvoering van lokale woonvis…

Doeltreffendheid prestatieafspraken wonen, Rolinvulling door de raad – gemeente Opmeer

In Opmeer speelt het gemeentelijk woningbedrijf (GWB) een belangrijke rol in het lokale volkshuisvestingsbeleid. Vormgeving en uitvoering van woonbeleid, (presatie-)afspraken met het GWB en rolinvu…

Subsidiebeleid, Voor wat Hoort wat?

De naleving van het subsidiebeleid is op hoofdlijnen rechtmatig. De relatie tussen de subsidies en het te bereiken resultaat is echter onduidelijk, waardoor de doelmatigheid en de doeltreffendheid …

Bouwen is meer dan stenen stapelen

Onderzocht is in hoeverre de samenwerking van de gemeente Voorst met woningcorporatie Goed Wonen (vanaf 1 januari 2013 IJsseldal Wonen) bijdraagt aan een doelmatig en doeltreffend gemeentelijk woon…