Skip to main content

Prestaties subsidies

Aantal berichten met deze tag: 14

Gepubliceerd op:
woensdag 05-09-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Hoorn

Tag: Prestaties subsidies

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Prestaties subsidies’.

Subsidiebeleid, Voor wat Hoort wat?

De naleving van het subsidiebeleid is op hoofdlijnen rechtmatig. De relatie tussen de subsidies en het te bereiken resultaat is echter onduidelijk, waardoor de doelmatigheid en de doeltreffendheid …

Inzicht in prestaties en doeltreffendheid subsidies gemeente Stichtse Vecht

De gemeente heeft (nog) geen inzicht in de effecten van de door haar verleende subsidies. Wel heeft zij – op basis van de verantwoordingsinformatie – inzicht in de prestaties die zijn geleverd met …

Subsidieverlening door de gemeente Dantumadiel aan Stichting KEaRN en aan Stichting Welzijn Het Bolwerk

Dit onderzoek van de Rekenkamercommissie (RKC) Noordoost Fryslân onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van de subsidieverlening van de gemeente Dantumadiel aan de welzijns…

Doeltreffendheid en doelmatigheid van het subsidiebeleid van de gemeente Kollumerland c.a.

De Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân heeft onderzoek verricht naar het subsidiebeleid in de gemeente Kollumerland c.a.. Partners+Pröpper heeft dit onderzoek onder aansturing van de Rekenkamerco…

Doeltreffendheid en doelmatigheid van het subsidiebeleid van de gemeente Dantumadiel

Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân heeft onderzoek laten verrichten naar het subsidiebeleid in de gemeente Dantumadiel. Met dit onderzoek wil de Rekenkamercommissie aan de gemeenteraad inzicht g…

Op weg naar een beter subsidiebeleid

De gemeente Den Helder heeft in 2005 gekozen voor het instrument beleidsgestuurde contractfinanciering (BFC) om daarmee beter sturing te kunnen geven aan haar gevoerde subsidiebeleid. Met 15 maatsc…

Treft subsidie doel, onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest

Het doel van dit rekenkameronderzoek is om op hoofdlijnen inzicht te geven in het verloop van het subsidieproces bij de gemeente Soest en daarbij speciaal aandacht te besteden aan de informatievoor…