Skip to main content

Privacy

Aantal berichten met deze tag: 18

Gepubliceerd op:
maandag 30-11-2020
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Tag: Privacy

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Privacy’.

Handreiking rekenkameronderzoek naar privacy in het sociaal domein

Bron: Necker van Naem Privacy, daar heeft iedereen recht op. Van organisaties, en zeker ook van gemeenten, wordt verwacht dat zij de privacy van personen beschermen met soms verregaande maatregelen…

Onderzoeksrapport ‘It is mei sizzen net te dwaan’ – Informatiebeveiliging en privacy Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de stand van de informatiebeveiliging en gegevensbescherming bij de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel en de wijze waarop de raden in st…

Model privacyverklaring voor rekenkamer(commissie)s

Een model privacyverklaring, met de basiselementen voor een op de website van de rekenkamer(commissie) te publiceren verklaring. Uiteraard kunt u desgewenst de verklaring aanpassen aan uw omstandig…

Privacyverklaring NVRR

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Model privacyverklaring voor rekenkamer(commissie)s

Een model privacyverklaring, met de basiselementen voor een op de website van de rekenkamer(commissie) te publiceren verklaring. Uiteraard kunt u desgewenst de verklaring aanpassen aan uw omstandig…

Opwaarderen: borgen van publieke waarden in de digitale samenleving : rapport Rathenau instituut

Samenvatting Rapport Opwaarderen Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving De verregaande digitalisering van de samenleving roept fundamentele ethische en maatschappelijke vraagstukken…

Onderzoek digitale veiligheid

De Rekenkamer vindt digitale veiligheid belangrijk, voor de burgers, voor de eigen organisatie en voor derden en heeft het onderwerp Digitale Veiligheid op eigen initiatief onderzocht. De onderzoek…

Handreiking Open Data voor waterschappen

De Unie van Waterschappen heeft een handreiking ontwikkeld die ingaat op wat open data kan betekenen voor de waterschappen. Open data wordt steeds belangrijker voor de waterschappen en de samenlevi…

Privacy made in [Arnhem]. Privacy en informatieveiligheid in het sociaal domein.

Arnhem heeft privacy en informatieveiligheid een goede plek gegeven in kaders, bestuur, beleid en organisatie. Tegelijkertijd zijn enkele risico’s geduid, die een negatieve invloed kunnen hebben op…

Privacy in het Sociaal Domein

B&W van Blaricum, Eemnes en Laren zijn eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de privacyborging in het sociaal domein van hun burgers. Uitvoeringsorganisaties zijn Huizen en Amersfoort. Hoe is…