Skip to main content

Privacybeleid

Aantal berichten met deze tag: 12

Gepubliceerd op:
donderdag 23-11-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Gooise Meren

Tag: Privacybeleid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Privacybeleid’.

Privacy in het sociaal domein

Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat de gemeente Gooise Meren informatiebeveiliging en het beschermen van de privacy van de inwoners voortvarend ter hand heeft genomen. Het beleid doet recht…

Van beleid naar borging: een onderzoek naar het privacybeleid van de gemeente Doetinchem

Het belang van een adequaat privacybeleid door gemeenten is toegenomen. In dit licht heeft de rekenkamercommissie van de gemeente Doetinchem PBLQ gevraagd voor de ondersteuning bij een onderzoek na…

In onveilige handen: onderzoek informatiebeveiliging van gevoelige informatie

Het onderwerp ‘kwaliteit van de informatiebeveiliging’ was opgenomen in het onderzoeksprogramma van de rekenkamer voor 2016. Aanleiding was het gegeven dat als gevolg van de decentralisaties in het…

Informatiebeveiliging bij de gemeente Breda

De Rekenkamer Breda heeft het informatiebeveiligingsbeleid en de uitvoering hiervan onderzocht, zowel de digitale beveiliging, als de fysieke beveiliging, de inrichting van de organisatie, als de c…

Transparant over privacy: quickscan naar het privacybeleid in het sociaal domein van de gemeente Ede

De bescherming van (persoons)gegevens is een belangrijke taak van de gemeente. In dit onderzoek is gekeken hoe de gemeente Ede de privacywetgeving inzet in het sociaal domein.

Privacy van burgers met een hulpvraag

Bij het verlenen van hulp aan burgers heeft de gemeente privacygevoelige gegevens nodig. Wat doet de gemeente om de privacy te beschermen, wat kan beter en welke privacyrechten hebben burgers?