Skip to main content

Privacybescherming

Aantal berichten met deze tag: 8

Gepubliceerd op:
maandag 05-02-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Rotterdam

Tag: Privacybescherming

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Privacybescherming’.

Vervolgonderzoek informatiebeveiliging: rekenkamerbrief

De rekenkamer heeft als vervolg op het rekenkameronderzoek ‘In onveilige handen’ van april 2017 een nieuw onderzoek gedaan naar de fysieke beveiliging van kantoorpanden en digitale beveiliging van …

Privacy in het sociaal domein

Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat de gemeente Gooise Meren informatiebeveiliging en het beschermen van de privacy van de inwoners voortvarend ter hand heeft genomen. Het beleid doet recht…

Van beleid naar borging: een onderzoek naar het privacybeleid van de gemeente Doetinchem

Het belang van een adequaat privacybeleid door gemeenten is toegenomen. In dit licht heeft de rekenkamercommissie van de gemeente Doetinchem PBLQ gevraagd voor de ondersteuning bij een onderzoek na…

Quick Scan Informatiebeveiligingsbeleid Neder-betuwe

Onder andere door de toegenomen taken in het sociaal domein beheren en verwerken gemeenten meer en meer persoonlijke en gevoelige data. Gemeenten zijn daarbij kwetsbaar gebleken. De rkc heeft aansp…