Skip to main content

Private vennootschappen

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
donderdag 22-10-2015
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Doetinchem

Tag: Private vennootschappen

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Private vennootschappen’.

De raad op afstand

Dit rapport geeft inzicht op welke onderdelen de invulling van governance (deelneming aan private vennootschappen) goed verloopt en welke aspecten om meer aandacht vragen. Het onderzoek richt zich …