• Home
  • Privatisering

Privatisering

Aantal berichten met deze tag: 3

Gepubliceerd op:
dinsdag 28-03-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie gemeente Zundert

Tag: Privatisering

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Privatisering’.

Een onderzoek naar de toekomst van de Zundertse sportaccommodaties

Een onderzoek naar de (on)mogelijkheden van privatisering van Zundertse sportaccommodaties. Met aandacht voor de maatschappelijke en sociale context; manieren van privatisering van sportaccommodati…

Parkeerbeheer. De route naar verzelfstandiging en privatisering

De rekenkamer onderzocht de verzelfstandiging en privatisering van het fiscale parkeerbeheer.

Verloren ambitie. Geprivatiseerde sportaccommodaties in de praktijk (Eindrapport)

De gemeente Coevorden heeft sinds de herindeling van 1998 de ambitie gehad om sportaccommodaties te privatiseren. Zij heeft die ambitie niet in beleid uitgewerkt, noch in de praktijk waargemaakt: s…
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.