Skip to main content

Professionaliteit

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
woensdag 06-02-2019
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Professionaliteit

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Professionaliteit’.

Zoek het conflict binnen je rekenkamer op

Naar buiten toe opereer je als rekenkamer als één instituut. Maar binnenskamers is het verstandig en leuk om soms het conflict op te zoeken met elkaar. Dan benut je de eigen wijsheid van álle leden.

Concept Rekenkamerkompas

Dit Kompas is bedoeld om leden van rekenkamers en rekenkamercommissies van gemeenten, provincies en waterschappen te ondersteunen bij het sturen op eigen professionaliteit. Elke rekenkamer of reken…

Flyer Rekenkamerkompas

Uw rekenkamer(commissie) stelt kwaliteitseisen aan het openbaar bestuur. Dat vereist dat uw rekenkamer(commissie) zelf ook professioneel werkt. Elke rekenkamer(commissie) waakt op eigen wijze over …

Presentatie Rekenkamerkompas NVRR Jaarcongres 2017

Presentatie over het Rekenkamerkompas gehouden door Etienne Lemmens en Vincent van Stipdonk op het NVRR Jaarcongres op 12 mei 2017.