Skip to main content

Programmabegroting

Aantal berichten met deze tag: 10

Gepubliceerd op:
woensdag 02-07-2014
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Voorst, Brummen

Tag: Programmabegroting

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Programmabegroting’.

Resultaten van eerdere onderzoeken door de Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie heeft onderzocht in hoeverre de afspraken, toezeggingen c.q. aanbevelingen betrekking hebbende op twee eerdere onderzoeken van de Rekenkamercommissie zijn nagekomen. Het gaat…

Resultaten van eerdere onderzoeken door de Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie heeft onderzocht in hoeverre de afspraken, toezeggingen c.q. aanbevelingen betrekking hebbende op twee eerdere onderzoeken van de Rekenkamercommissie zijn nagekomen. Het gaat…

Begroting & Jaarstukken

De Rekenkamer Nijmegen heeft in het ‘Lexicon van begroting en jaarstukken’ een toelichting gegeven op de meest voorkomende begrippen in en rond de begroting en de jaarstukken. Zij heeft  dit Lexico…

Quick scan Programmabegroting 2011

Door een werkgroep uit de raad is gevraagd hoe de rkc aankijkt tegen de resultaten van het verbeterproces programmabegroting. Dit proces was een vervolg op de onderzoeken van de rkc uit 2005 en 200…

Onderzoek indicatoren programmabegroting

“Wat willen we bereiken; wat gaan we daarvoor doen; wat mag het kosten?” Sinds een aantal jaren is die trits bepalend voor opzet, inrichting en invulling van de begroting en zijn programma-onderdelen.

Programmabegroting 2007

De rekenkamer heeft de kwaliteit van de programmabegroting en de doorwerking ervan onderzocht. Naast kwaliteit wordt ook gekeken naar de manier van tot standkoming van de begroting