Skip to main content

Project

Aantal berichten met deze tag: 12

Gepubliceerd op:
dinsdag 04-12-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Utrecht

Tag: Project

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Project’.

Samen sturen: onderzoek naar de bestuurlijke en ambtelijke aansturing van de realisatie van de Uithoflijn

Het project Uithoflijn behelst “de tijdige aanleg van een goed functionerend openbaar vervoersysteem van Utrecht centraal tot de P+R De Uithof, dat goed is ingepast in de omgeving”. In 2012 is de P…

Budgetoverschrijdingen vernieuwbouw gemeentehuis Papendrecht

De Rekenkamercommissie van Papendrecht heeft op verzoek van de gemeenteraad onderzocht hoe het kon gebeuren dat de verbouwing van het gemeentehuis 1 miljoen euro duurder werd dan was voorzien.

De Beste stuurlui stellen kaders: sturen in risicovolle projecten

Het onderzoek richt zich op de vraag hoe de gemeenteraad kan sturen bij risicovolle projecten. We hebben gekeken naar de huidige praktijk binnen de gemeente Krimpenerwaard en ter inspiratie naar en…

Onderzoek Natuurvriendelijke Oevers, een oriëntatie

De realisatie van concrete Nvo projecten stagneerde rond de jaarwisseling van 2011/2012. Bij de projecten ontstond het vermoeden dat sprake was een niet efficiënte aanpak. Om in een later stadium v…

Grote Projecten: wie is aan zet?

De rekenkamercommissie constateert dat de ‘Leidraad’ als kader inhoudelijk grotendeels voldoet, maar aanvulling behoeft op het onderdeel rol en verantwoordelijkheden van de gemeenteraad.

Aanbieding van het Onderzoek Projectramingen

In opdracht van de Rekeningcommissie van het Hoogheemraadschap van Delfland heeft het onderzoeks- en adviesbureau Twijnstra Gudde in 2010 en 2011 onderzoek gedaan naar de ramingmethoden en -technie…