Skip to main content

Provinciale wegen

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
donderdag 18-08-2011
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Oost-Nederland

Tag: Provinciale wegen

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Provinciale wegen’.

Bestemming bereikt. Onderzoek naar de maatschappelijke effecten van grote provinciale wegenprojecten in Gelderland

Provinciale Staten stellen veel geld beschikbaar voor het realiseren van de grote wegenprojecten. Zo investeert de provincie Overijssel in de periode 2010-2020 ruim € 200 miljoen in provinciale weg…

Bestemming bereikt. Onderzoek naar de maatschappelijke effecten van grote provinciale wegenprojecten in Overijssel

Provinciale Staten stellen veel geld beschikbaar voor het realiseren van de grote wegenprojecten. Zo investeert de provincie Overijssel in de periode 2010-2020 ruim € 200 miljoen in provinciale weg…

Scherper sturen op wegen. Sturing grote wegenprojecten in de provincies Gelderland en Overijssel

De Rekenkamer heeft in 2007 onderzocht of de provincies er alles aan doen om een groot provinciaal wegenproject goed te laten verlopen. Uit het onderzoek komt naar voren dat scherper sturen van gro…