Skip to main content

Provincie Limburg

Aantal berichten met deze tag: 8

Gepubliceerd op:
donderdag 09-07-2020
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Provincie Limburg

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Provincie Limburg’.

Omgevingswet provincie Limburg

De publicatie is gericht op Statenleden van de provincie Limburg, om hen handvatten te bieden voor de invulling van hun rol m.b.t. de invoering van de Omgevingswet in de komende periode.

Fabriekscomplex Meerssen

De Zuidelijke Rekenkamer heeft onderzoek uitgevoerd naar de aankoop, het beheer en de verkoop van een fabriekscomplex in Meerssen.

Handreiking Financiele Bindingen provincie Limburg

De Zuidelijke Rekenkamer biedt d.m.v. een handreiking en achtergronddocument handvatten aan Provinciale Staten om goed zicht te hebben op de ‘financiële bindingen’ en om hun kaderstellende en contr…

Duurzaam inkopen en aanbesteden provincie Limburg

In de periode maart – juni 2014 heeft de rekenkamer onderzocht hoe de provincie Limburg haar duurzaam inkopen beleid heeft vormgegeven en hoe de uitvoering daarvan is verlopen in de periode 2009 to…