Skip to main content

Provincie

Aantal berichten met deze tag: 291

Gepubliceerd op:
woensdag 16-10-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Oost-Nederland

Tag: Provincie

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Provincie’.

Zicht op subsidies

De Rekenkamer Oost-Nederland onderzocht of de provincie zicht heeft op de doeltreffendheid van verstrekte subsidies. Zij concludeert in haar rapport o.a. dat de provincie aandacht besteedt aan het …

Zicht op subsidies

Het zicht op het doelbereik van de door de provincie Gelderland verstrekte subsidies kent beperkingen. Dit komt o.a. doordat verbeteringen uit uitgevoerde evaluaties nauwelijks worden geïmplementeerd.

Samen sturen: onderzoek naar de bestuurlijke en ambtelijke aansturing van de realisatie van de Uithoflijn

Het project Uithoflijn behelst “de tijdige aanleg van een goed functionerend openbaar vervoersysteem van Utrecht centraal tot de P+R De Uithof, dat goed is ingepast in de omgeving”. In 2012 is de P…

Waar ligt de balans?: bestuurlijke nota wonen Overijssel

De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de rol van de provincie bij wonen.

Follow-up grondverwerving Gelderland

Kritisch rekenkamerrapport in 2013 aanleiding voor vervolgonderzoek Drie jaar geleden waren we in ons onderzoek kritisch op de aanpak van de grondverwerving door de provincie Gelderland. Zo werd er…

Vervolgonderzoek Beheer en onderhoud wegen en kunstwerken – provincie Flevoland

Doorwerkingsonderzoek in hoeverre de aanbevelingen uit het eerdere onderzoek uit 2009 Onderhoud onderbouwd zijn opgevolgd.

Vervolgonderzoek Beheer en onderhoud wegen en kunstwerken – provincie Noord-Holland

Doorwerkingsonderzoek in hoeverre de aanbevelingen uit het eerdere onderzoek uit 2009 Onderhoud onderbouwd zijn opgevolgd.

Vervolgonderzoek Beheer en onderhoud wegen en kunstwerken – provincie Utrecht

Doorwerkingsonderzoek in hoeverre de aanbevelingen uit het eerdere onderzoek uit 2009 Onderhoud onderbouwd zijn opgevolgd.

Vervolgonderzoek Beheer en onderhoud wegen en kunstwerken – provincie Zuid-Holland

Doorwerkingsonderzoek in hoeverre de aanbevelingen uit het eerdere onderzoek uit 2009 Onderhoud onderbouwd zijn opgevolgd.