Skip to main content

PS

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
vrijdag 14-12-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Oost-Nederland

Tag: PS

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘PS’.

Energie in transitie

De 5 provinciale rekenkamers hebben samen in kaart gebracht hoe ver de 12 provincies zijn met energietransitie. Hierover hebben zij aanbevelingen gedaan aan PS.

Impuls voor implementatie

Videopresentatie van het rapport Impuls voor implementatie, onderzoek naar de Kadernota Faunabeleid van provincie Gelderland.