Skip to main content

Publiek private samenwerking

Aantal berichten met deze tag: 10

Gepubliceerd op:
maandag 26-06-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Oss

Tag: Publiek private samenwerking

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Publiek private samenwerking’.

Samenwerken in en buiten Oss

De doelen van het onderzoek ‘samenwerken in en buiten Oss’ zijn: 1. Inzicht bieden in welke keuzen Oss heeft gemaakt en welke gevolgen dit heeft op de mogelijkheden voor de raad om te sturen. 2. Mo…

Fietstunnel Den Dolder: de baas ontbreekt?

De rekenkamer van de gemeente Zeist verrichte onderzoek naar de aanleg van de langzaam verkeerstunnel in Den Dolder. Een groot en langlopend project in Zeist. Het onderzoek bracht leerpunten voor k…

Helder zicht op Zeestad

Den Helder staat gesteld voor grote opgaven ten aanzien van de stedelijke vernieuwing in de stad. In 2005 een Stuurgroep Stedelijke Vernieuwing opgericht, waarin naast de gemeente Den Helder ook d…

Eindrapport Blauwestad

De Rekenkamer is dit onderzoek gestart op verzoek van Provinciale Staten van Groningen. Het samenwerkingsproject is in 2001 opgezet om de sociaal-economische vitaliteit van de Oldambt regio te vers…

Rapport van bevindingen Blauwestad

Dit rapport van bevindingen Blauwestad bevat alle feiten waarop het bestuurlijke rapport op is gebaseerd en onderzoekt in hoeverre heeft de gekozen PPS-constructie heeft bijgedragen aan het realise…