Skip to main content

Publieke dienstverlening

Aantal berichten met deze tag: 10

Gepubliceerd op:
dinsdag 26-09-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Arnhem

Tag: Publieke dienstverlening

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Publieke dienstverlening’.

‘Het gaat niet om wat je zelf vindt, maar om hoe de Arnhemmers je ervaren.’

Het resultaat is ruim voldoende. Het duurt lang voordat de telefoon wordt opgenomen. Er zit veel tijd tussen het plannen van een afspraak en de daadwerkelijke afspraak. Twee derde van de brieven wo…

‘Over de drempel’ onderzoek naar de toegang tot de Wmo: bestuurlijk rapport

De opzet en uitvoering van de toegang tot maatschappelijke ondersteuning zijn in dit onderzoek beoordeeld aan de hand van de weergegeven onderzoeksvragen. De beoordeling is opgenomen in het feiten…

Waar staat de gemeente Brummen met de publieke dienstverlening

Met dit onderzoek wil de Rekenkamercommissie de stand van zaken in de gemeente Brummen ten aanzien van de publieke dienstverlening in beeld brengen.

Waar staat de gemeente Voorst met de Publieke Dienstverlening?

De algemene conclusie is dat de gemeente Voorst voldoet aan de actuele verplichtingen van het NUP. Voor een beoordeling of de beoogde voordelen ook worden behaald is aanvullend (landelijk) onderzoe…

Bouwen met vertrouwen. De bouwplanprocedure in Coevorden

De gemeente Coevorden handelt bouwaanvragen klantgericht en effectief af. Dat concludeert de Rekenkamercommissie Coevorden in het rapport ‘Bouwen met vertrouwen’. Klanten zijn tevreden en de afhand…