Skip to main content

Publieksdienstverlening

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
donderdag 21-12-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Coevorden

Tag: Publieksdienstverlening

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Publieksdienstverlening’.

Digitale dienstverlening: de ervaringen van burgers onderzocht

De gemeente Coevorden wil haar dienstverlening aan inwoners en bedrijven toekomstgericht maken door meer digitaal te gaan werken. Een grote groep inwoners ziet daarvan nu nog niet de voordelen. Wil…

Lessen van ongenoegen. Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de gemeente Utrecht

Het college van B&W stuurt onvoldoende op een adequate klachtbehandeling. De gemeente stelde een nieuwe werkwijze op om de behandeling van klachten te verbeteren. Die werkwijze bevat waardevolle u…