Skip to main content

Publieksonderzoek

Aantal berichten met deze tag: 8

Gepubliceerd op:
donderdag 13-02-2020
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Publieksonderzoek

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Publieksonderzoek’.

Woonbeleid in Zaanstad

Het onderwerp is gekozen met behulp van burgers uit Zaanstad (het Zaanpanel): zij gaven aan voorkeur te hebben voor een onderzoek naar de realisatie van een evenwichtig woningaanbod in hun gemeente…

Evenwichtig woningaanbod

In het onderzoek is de rekenkamer nagegaan hoe het gemeentebestuur kan interveniëren in de woningmarkt en welke maatregelen ze daadwerkelijk neemt om tot een evenwichtig woningaanbod te komen. De r…

Drukte en leefbaarheid in de stad

Publieksonderzoek 2016 laat zien: een toenemende drukte en nog onvoldoende concrete aanpak voor een ‘stad in balans’. Het college neemt alle zeven aanbevelingen over.

Privacy van burgers met een hulpvraag

Bij het verlenen van hulp aan burgers heeft de gemeente privacygevoelige gegevens nodig. Wat doet de gemeente om de privacy te beschermen, wat kan beter en welke privacyrechten hebben burgers?