Skip to main content

Quick scan

Aantal berichten met deze tag: 32

Gepubliceerd op:
dinsdag 24-03-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Eindhoven

Tag: Quick scan

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Quick scan’.

Quickscan HOV2

Voordat de raad besluit over HOV3 zijn er vragen over effecten HOV. De interne evaluatie is getoetst op volledigheid, juistheid en inzichtelijkheid. Verbeteringen in langlopend project: doelen, sco…

Quick scan Duurzaamheidsprogramma 2016-2020 gemeente Alkmaar

De toenemende aandacht voor duurzaamheid en de rollen die de overheid daarin kan spelen waren voor de rekenkamercommissie Alkmaar reden om het milieuonderzoeksbureau CE Delft te vragen een quick sc…

Quick scan naar het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Tiel

doorwerking van de in 2009 uitgebrachte aanbevelingen van de Rekenkamercommissie aan de raad van gemeente Tiel

Persoonsgebonden archivering: Succes of niet? Rekenkameronderzoek naar de vindbaarheid van gemeentelijke archiefstukken

De Rekenkamer Zeist heeft in 2016 een kort onderzoek, de zogenaamde Quick Scan, uitgevoerd naar de opslag en vindbaarheid van documenten. Het onderzoek is in eigen beheer uitgevoerd. De aanbeveling…

Doorwerking Risicomanagement

Mei 2012 bood de rekenkamer de gemeenteraad van Leerdam het rapport ‘Risico’s in Leerdam´ aan met daarin de bevindingen van het onderzoek naar risicomanagement in Leerdam. Middels een quick scan be…

Doorwerkinsonderzoek Integriteit

In september 2011 heeft de rekenkamer een rapport naar de borging van integriteit in de gemeente gepresenteerd. Middels een quick scan wil de rekenkamer inzichtelijk maken wat de doeltreffendheid i…

Hervormingen in het re-integratiebeleid. Quick scan

In 2012 heeft de rekenkamer van de gemeente Súdwest-Fryslân onderzoek gedaan naar de hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid. In het onderzoeksrapport geeft de rekenkamer aan de implementati…

Quick scan realisatie bezuinigingen Delft. Wat betekenen de bezuinigingen uit de periode

De Delftse Rekenkamer heeft in december 2014 – met het oog op de begrotingsbehandeling – willen bijdragen aan de oordeelsvorming door de gemeenteraad door het uitvoeren van een quick scan naar de r…

Inzicht in subsidies gemeente Vlaardingen

Quick scan waarin een tweetal overzichten het gehele subsidieveld van de gemeente Vlaardingen in beeld is gebracht. Daarnaast zijn de bevindingen bij het opstellen van de overzichten opgenomen.

Inzicht in subsidies gemeente Schiedam

Quick scan waarin een tweetal overzichten het gehele subsidieveld van de gemeente Schiedam in beeld is gebracht. Daarnaast zijn de bevindingen bij het opstellen van de overzichten opgenomen.