Skip to main content

raadsvoorstel

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
woensdag 20-11-2013
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Tag: raadsvoorstel

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘raadsvoorstel’.

Presentatie rapport aan de raad

Na publicatie volgt de presentatie van het rapport aan de raad. Dat kan op veel manieren: wel of niet in aanwezigheid van de rekenkamer, aan de raad als geheel of eerst aan de commissie etc. Het ko…

Raadsvoorstel rekenkamerrapport

De behandeling van een rekenkamerrapport in de voltallige raad vindt meestal plaats na de presentatie van het rapport aan een raadscommissie of politieke markt. Bij voorkeur vindt besluitvorming in…