Skip to main content

Re-Integratie

Aantal berichten met deze tag: 37

Gepubliceerd op:
donderdag 15-11-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Soest

Tag: Re-Integratie

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Re-Integratie’.

Doeltreffendheid uitvoering Participatiewet door uitvoeringsorganisatie BBS (Baarn, Bunschoten, Soest)

Drie rekenkamercommissies (Soest, RKC Baarn en RKC Vallei en Veluwerand) hebben de doeltreffendheid onderzocht van de uitvoering van de Participatiewet door een uitvoeringsorganisatie. Ook is een k…

Je trekt altijd aan het kortste eind: in gesprek met burgers over de uitvoering van de Participatiewet in Apeldoorn

De wereld van de Participatiewet botst met de wereld van de burger die een beroep doet op deze wet. Het onderzoek geeft inzicht in het burgerperspectief en knelpunten in de uitvoering van de Partic…

Beperkt in beeld: jongeren met een arbeidsbeperking in de gemeente Utrecht

Hoe helpt de gemeente Utrecht jongeren met een arbeidsbeperking bij het vinden van werk of een passende vervolgopleiding? De gemeente heeft onvoldoende zicht op de doelgroep en effecten van beleid….

Rekenkameronderzoek effectiviteit re-integratietrajecten

Kwalitatief onderzoek naar de effectiviteit van re-integratietrajecten van mensen in de bijstand in Veenendaal en Rhenen.

Nazorg: terugkeer ex-gedetineerden in de Amersfoortse samenleving

De rekenkamer heeft de nazorg aan teruggekeerde ex-gedetineerden in de samenleving onderzocht. De rekenkamer wilde weten hoe de gemeente de nazorg aanpakt en in hoeverre te verwachten valt dat deze…

Beleidsbeschrijving Werken naar vermogen: rekenkameronderzoek Participatiewet

Deze beleidsbeschrijving gaat in op de wijze waarop de gemeente Utrecht vorm heeft gegeven aan de uitvoering van de Participatiewet (toeleiden naar werk of de kans op werk vergroten), de doelen die…

Nazorgonderzoek re-integratiebeleid

De rekenkamer concludeert dat de grip van de gemeenteraad op het onderwerp integratie/participatie sinds 2010 niet is verbeterd. Daarnaast heeft de rekenkamer gekeken hoe Hilversum op het onderwerp…

Werk aan de winkel met het re-integratiebeleid

Sinds de invoering van de Participatiewet heeft ook de gemeente Veenendaal meer verantwoordelijkheid op het gebied van re-integratie. Zo is de groep waarvoor de gemeente verantwoordelijk is omvangr…

Hervormingen in het re-integratiebeleid. Quick scan

In 2012 heeft de rekenkamer van de gemeente Súdwest-Fryslân onderzoek gedaan naar de hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid. In het onderzoeksrapport geeft de rekenkamer aan de implementati…

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet

Uit het onderzoek blijkt dat Leiden fors investeert in de re-integratie van Leidse burgers. Veel mensen volgen een re-integratietraject. De aanpak lijkt resultaat te hebben. Met het vernieuwde re-i…