Skip to main content

Re-Integratiebeleid

Aantal berichten met deze tag: 12

Gepubliceerd op:
dinsdag 03-09-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Bergeijk

Tag: Re-Integratiebeleid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Re-Integratiebeleid’.

Uitvoering Participatiebeleid Bergeijk

De uitvoering van het participatiebeleid in Bergeijk is geëvalueerd over de periode 2015-2019. Het percentage van de doelgroep, dat in een traject opgenomen is, stijgt in die jaren van minder dan 6…

Effectiviteit re-integratie gemeente Stichtse Vecht

Het re-integratiebeleid van de gemeente Stichtse Vecht boekt redelijke resultaten. De effectiviteit kan worden vergroot door de inzet van re-integratiebeleid te richten op groepen met een zwakke po…

Werk aan de winkel met het re-integratiebeleid

Sinds de invoering van de Participatiewet heeft ook de gemeente Veenendaal meer verantwoordelijkheid op het gebied van re-integratie. Zo is de groep waarvoor de gemeente verantwoordelijk is omvangr…

Grip op re-integratie?

Sinds 2004 zijn gemeenten zelf financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van de WetWerk en Bijstand (WWB). Het is aan gemeenten zelf om te bepalen welke instrumenten in het kader van re-integr…

Re-integratie onder de loep: beleid SDD 2007 – 2011

De doelen op het gebied van reïntegratie zijn SMART geformuleerd, maar niet altijd onderling consistent. De doelen worden geregeld niet bereikt, maar de onderbouwing hiervan is voor raadsleden niet…

Zicht op werk, Onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het re-integratiebeleid van de gemeente Soe

De Rekenkamercommissie wilde met het onderzoek inzicht krijgen in de doeltreffendheid en doelmatigheid van de uitvoering van het re-integratiebeleid van de gemeente Soest.