Skip to main content

Realisatie bezuinigingen

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
donderdag 24-05-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Utrecht

Tag: Realisatie bezuinigingen

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Realisatie bezuinigingen’.

Zicht op vastgoed: doelen en beleidsinformatie gemeentelijk vastgoed

De rekenkamer concludeert dat de informatie die de raad ontvangt onvoldoende is om te beoordelen hoe de behaalde resultaten zich verhouden ten opzichte van de gestelde vastgoeddoelen. Daardoor is o…

Quick scan realisatie bezuinigingen Delft. Wat betekenen de bezuinigingen uit de periode

De Delftse Rekenkamer heeft in december 2014 – met het oog op de begrotingsbehandeling – willen bijdragen aan de oordeelsvorming door de gemeenteraad door het uitvoeren van een quick scan naar de r…

Realisatie bezuinigingen 2011

Met het onderzoek (quickscan) is de vraag beantwoord of en in hoeverre uitvoering is gegeven aan de bezuinigingsmaatregelen en wat daarvan de (te verwachten) resultaten zijn.