Skip to main content

REC

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
maandag 16-12-2013
Gepubliceerd door:
50221

Tag: REC

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘REC’.

Provinciale vergunningverlening aan de Reststoffen Energie Centrale in Harlingen

Provinciale Staten van Fryslân hebben de Noordelijke Rekenkamer verzocht te onderzoeken of het provinciebestuur van Fryslân in het dossier REC zorgvuldig heeft gehandeld. Het onderzoek wijst uit da…