Skip to main content

Rechtmatigheid

Aantal berichten met deze tag: 12

Gepubliceerd op:
maandag 24-08-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Leeuwarden

Tag: Rechtmatigheid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Rechtmatigheid’.

Vergunningenbeleid gemeente Leeuwarden | Specifiek voor festivals in de Groene Ster

Voor het onderzoek is gekeken naar de vergunningen- en ontheffingenverlening specifiek voor festivals in de Groene Ster over de periode 2014-2019.

Onderzoek inkoop- en aanbestedingen

Het onderzoek is een coproductie van onderzoeksbureau Unravelling en de rekenkamercommissie. We hebben interviews en deskresearch als onderzoeksmethoden gehanteerd. De belangrijkste aanbevelingen u…

Westerschelde Ferry: Onderzoek naar de rechtmatigheid en doeltreffendheid van de aanbesteding, inbesteding en exploitatie van de veerdienst Vlissingen-Breskens

De aanbesteding voor de concessie van het fiets-voetveer Vlissingen-Breskens vanaf 1 januari 2015 bleek in april 2014 niet succesvol te zijn. Ondanks de marktverkenning vooraf, werden geen offertes…

Juridische kwaliteit bestemmingsplannen

Dit rapport heeft het karakter van een second opinion op het interne onderzoek ambtelijke onderzoek ”Bestemmen in Overbetuwe. Kan het beter?” Aanleiding hiervoor was het gevoel vanuit de raad dat…

Een streep door de rekening, onderzoek naar schuldhulpverlening

De rekenkamer heeft, in samenwerking met Regioplan, onderzocht wat succes- en faalfactoren in de uitvoering van de gemeentelijke schuldhulpverlening zijn voor een effectieve schuldhulpverlening. He…

Onderzoek Natuurvriendelijke Oevers, een oriëntatie

De realisatie van concrete Nvo projecten stagneerde rond de jaarwisseling van 2011/2012. Bij de projecten ontstond het vermoeden dat sprake was een niet efficiënte aanpak. Om in een later stadium v…