Skip to main content

Regie

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
woensdag 18-01-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Zeist

Tag: Regie

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Regie’.

Doorwerkingsonderzoek: richtingwijzers voor kaderstelling en financiele projectbeheersing

De rekenkamer Zeist verrichte een doorwerkingsonderzoek naar de mate waarin haar aanbevelingen uit het onderzoek Richtingwijzers voor kaderstelling invulling hebben gekregen. En verkende in een bep…

Regievoering door gemeente Delft

Het doel van het onderzoek is om de raad en het college te helpen bij het realiseren van de ambities en het beslechten van worstelpunten. Er zijn sinds een aantal jaren stappen gezet om de regierol…

Mobiliteit in Noord-Nederland – Drenthe

De Noordelijke Rekenkamer publiceert in 2007 de resultaten van haar onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het mobiliteitsbeleid van de provincies. De Rekenkamer concludeert dat zo…