Skip to main content

Regievoering

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
dinsdag 28-02-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamercomissie Schiedam-Vlaardingen

Tag: Regievoering

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Regievoering’.

Het Culturele Samenspel in Schiedam: een onderzoek naar (de kaders voor) gemeentelijke regievoering in het cultuurdomein

De gemeente Schiedam heeft een duidelijk beeld van wat ze wil met cultuur. Het staat in het Coalitieakkoord van destijds: ‘Cultuur zal een centrale plaats in de stad blijven innemen.’ Cultuur wordt…

Fietstunnel Den Dolder: de baas ontbreekt?

De rekenkamer van de gemeente Zeist verrichte onderzoek naar de aanleg van de langzaam verkeerstunnel in Den Dolder. Een groot en langlopend project in Zeist. Het onderzoek bracht leerpunten voor k…

Regievoering door gemeente Delft

Het doel van het onderzoek is om de raad en het college te helpen bij het realiseren van de ambities en het beslechten van worstelpunten. Er zijn sinds een aantal jaren stappen gezet om de regierol…