Skip to main content

Regio

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
woensdag 22-10-2014
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Veenendaal

Tag: Regio

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Regio’.

Samen werkt door sturing

De gemeente Veenendaal participeert in verschillende samenwerkingsverbanden. De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de mate waarin Veenendaal deelneemt aan samenwerkingsverbanden en in …

Regionaal denken. Én doen!

Het rapport geeft inzicht in de regionale samenwerkingsverbanden, de motieven die tot samenwerking hebben geleid en bevat een afwegingskader en checklist voor toekomstige vormen van samenwerking

Re-integratie onder de loep: beleid SDD 2007 – 2011

De doelen op het gebied van reïntegratie zijn SMART geformuleerd, maar niet altijd onderling consistent. De doelen worden geregeld niet bereikt, maar de onderbouwing hiervan is voor raadsleden niet…