Skip to main content

Regisseur

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
woensdag 29-05-2013
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Tag: Regisseur

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Regisseur’.

Gemeentelijke regie in het jeugddomein Gemeentelijke regie in het jeugddomein

De gemeentelijke regie in het jeugddomein is weinig resultaatgericht. Dat blijkt ondermeer uit het gebrek aan zicht op resultaten van en de beperkte bestuurlijke aandacht voor de door ons onderzoch…