Skip to main content

Rekenkamer(commissie)

Aantal berichten met deze tag: 9

Gepubliceerd op:
dinsdag 12-12-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Veenendaal

Tag: Rekenkamer(commissie)

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Rekenkamer(commissie)’.

Functioneren en doorwerking van de rekenkamercommissie van Veenendaal

De rekenkamercommissie van Veenendaal heeft onderzocht hoe de doorwerking is geweest van enkele door rekenkamercommissie uitgevoerde onderzoeken. In samenhang hiermee is ook aandacht besteed aan he…

Uit de la gekomen: een onderzoek naar de doorwerking van rekenkameronderzoek in de gemeente Ede

In dit onderzoek staat centraal wat de effecten van rekenkameronderzoek zijn en wat de gemeente met de adviezen van de Rekenkamercommissie heeft gedaan.

Rituele dans of Samenspel?: evaluatie doorwerking rekenkameronderzoeken 2011 – 2015

In 2016 beoordeelde de rekenkamercommissie Oss de doorwerking van rekenkameronderzoeken uit de periode 2011-2015. Met doorwerking bedoelen we dat aanbevelingen uit rekenkamerrapporten zijn uitgevoe…

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet

Uit het onderzoek blijkt dat Leiden fors investeert in de re-integratie van Leidse burgers. Veel mensen volgen een re-integratietraject. De aanpak lijkt resultaat te hebben. Met het vernieuwde re-i…

Presentatie nieuwe Raadsleden

De commissie Kwaliteitszorg van de NVRR heeft zich gebogen over de mogelijke rol die uw rekenkamer(commissie) gaat vervullen bij de introductie van nieuwe raadsleden. Immers, op 19 maart 2014 zijn …