Skip to main content

Rekenkameronderzoek

Aantal berichten met deze tag: 7

Gepubliceerd op:
woensdag 07-02-2018
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Tag: Rekenkameronderzoek

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Rekenkameronderzoek’.

Inspiratiedocument

Inhoudelijke accenten rekenkameronderzoek sociaal domein Jeugdwet Sinds medio 2016 is er in ieder geval door vijf lokale rekenkamers of rekenkamercommis-sies onderzoek gedaan naar de Jeugdwet. De i…

Syllabus NVRR-Cursus ‘Kennis maken met Rekenkamerwerk’ gepubliceerd

De syllabus ‘Kennis maken met Rekenkamerwerk’ werd in 2016 en 2017 gebruikt door de NVRR. In de syllabus ‘Kennis maken met Rekenkamerwerk’ wordt ingegaan op zeven thema’s: de organisatie van een re…

Verslag voorjaarscongres Kring Noord 9 juni 2017

Het thema van dit voorjaarscongres was: Burgerperspectief binnen rekenkameronderzoek. Tijdens een regenachtige middag werden rond dit thema in de raadzaal van gemeente Midden Drenthe interessante g…

Verslag Najaarsbijeenkomst NVRR Kring Noord

Met regelmaat komen raadsleden en gemeentebestuurders onder vuur. Geruchten doen de ronde dat mogelijk sprake is van belangenverstrengeling, lekken van vertrouwelijke informatie, achterhouden van i…

Checklists

In de loop der tijd hebben diverse rekenkamer(commissie)s checklists gemaakt voor de raad of de staten om daarmee in de toekomst zelf ‘voor, tijdens of na de rit’ zaken te kunnen beoordelen. Het is…

Opvolging Aanbevolen

De Delftse Rekenkamer heeft onderzocht in hoeverre haar aanbevelingen worden opgevolgd en of de gemeenteraad en het college van B&W de opvolging en uitvoering monitoren, dan wel kunnen monitoren.