Skip to main content

Reorganisatie

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
maandag 30-05-2016
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Hilversum

Tag: Reorganisatie

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Reorganisatie’.

Slank en hoogwaardig: een onderzoek naar de organisatieontwikkeling in de gemeente Hilversum

De rekenkamer Hilversum heeft onderzocht wat de reorganisatie van de gemeente Hilversum heeft opgeleverd en komt tot de conclusie dat de bezuinigingsopgave van 77 fte is behaald. Of de gemeente ook…

Juridische kwaliteitszorg

Waarom vindt de rekenkamer het belangrijk om de juridische kwaliteitszorg na de grote gemeentelijke reorganisatie uitgebreider te gaan onderzoeken?