Skip to main content

Reserves en voorzieningen

Aantal berichten met deze tag: 13

Gepubliceerd op:
donderdag 20-10-2016
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Medemblik/Opmeer

Tag: Reserves en voorzieningen

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Reserves en voorzieningen’.

Rekenkamerbrief: Reserves, voorzieningen en begrotingsramingen

De rekenkamerbrief gaat over begrotingsbehandeling en financiële besluitvorming in de gemeente Opmeer. Daarbij is vooral gekeken naar de informatie die de raad hierbij ontvangt ten aanzien van rese…

Reserves juist bestemd? provincie Flevoland

De provincies zetten middelen in reserves om ze op een later moment te kunnen besteden. Voor een doelmatig gebruik van middelen is het van belang dat de provincie de reserves goed onderbouwt. Provi…

Reserves juist bestemd? provincie Noord-Holland

De provincies zetten middelen in reserves om ze op een later moment te kunnen besteden. Voor een doelmatig gebruik van middelen is het van belang dat de provincie de reserves goed onderbouwt. Provi…

Reserves juist bestemd? provincie Utrecht

De provincies zetten middelen in reserves om ze op een later moment te kunnen besteden. Voor een doelmatig gebruik van middelen is het van belang dat de provincie de reserves goed onderbouwt. Provi…

Reserves juist bestemd? provincie Zuid-Holland

De provincies zetten middelen in reserves om ze op een later moment te kunnen besteden. Voor een doelmatig gebruik van middelen is het van belang dat de provincie de reserves goed onderbouwt. Provi…

Reserves en voorzieningen van de gemeente Oisterwijk

Inzicht in de reserve- en voorzieningenpositie geeft de raad handvatten bij het maken van politieke keuzes. De gemeente Oisterwijk gaat rechtmatig maar niet erg doelmatig om met haar reserves en vo…

Checklist reserves

Uitgangspunten, puntsgewijs aangegeven, waarom een gemeente in principe geen reserves dienen te worden, tenzij daarvoor een zwaarwegend argument is om het wel te doen (nee, tenzij). Het document is…