Skip to main content

Reserves

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
dinsdag 08-05-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Eindhoven

Tag: Reserves

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Reserves’.

Reserves, risico’s en ratio’s

De reserves zijn verder aangesproken en het weerstandsvermogen zakt onder de norm. Gelet op de financiële positie van de gemeente pleit de rkc voor scherpere sturing, financiële discipline, en het…

Reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen van de gemeente Maastricht

Voor de gemeente zijn reserves en voorzieningen belangrijke instrumenten. Niet altijd duidelijk is waarvoor reserves zijn gevormd en is er geen goed bestedingsplan waaruit blijkt wanneer welk deel …

Reserves en voorzieningen Heemstede (2013)

Het onderzoek betreft een quick scan onderzoek naar de reserves en voorzieningen. In het kader van de behandeling van de begroting 2013 inclusief de meerjarenbegroting bestaat behoefte aan een expe…