Skip to main content

Restauratie

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
maandag 11-06-2018
Gepubliceerd door:
Randstedelijke Rekenkamer

Tag: Restauratie

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Restauratie’.

Restauratie van rijksmonumenten in Noord-Holland

De Randstedelijke Rekenkamer is nagegaan of provincies er na de decentralisatie in 2012 in slagen om de rijksmonumenten te behouden via de subsidieregeling voor het restaureren van rijksmonumenten …

Restauratie van rijksmonumenten in de provincie Utrecht

De Randstedelijke Rekenkamer is nagegaan of provincies er na de decentralisatie in 2012 in slagen om de rijksmonumenten te behouden via de subsidieregeling voor het restaureren van rijksmonumenten …