Skip to main content

Retailmarkt

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
vrijdag 07-04-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Maastricht

Tag: Retailmarkt

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Retailmarkt’.

Aandacht voor leegstand. Het Maastrichtse winkelleegstandsbeleid in een veranderende retailmarkt

N.a.v. de veranderende retailmarkt, leegstandscijfers en herijking van het detailhandelsbeleid is in 2016 onderzocht wat de gemeente doet om winkelleegstand in de binnenstad te voorkomen en bestri…