Skip to main content

Rijk

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
dinsdag 07-04-2015
Gepubliceerd door:
Algemene Rekenkamer

Tag: Rijk

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Rijk’.

De Staat als aandeelhouder: over het beheer van staatsdeelnemingen

Het beleid voor het beheer van staatsdeelnemingen gaat uit van het zogeheten ‘actief aandeelhouderschap’. Publiek belang en het beheer van maatschappelijk vermogen staan in dit beleid centraal. De …

Trendrapport open data 2015

Het kabinet kan nog veel meer gegevens als open data aanbieden dan op dit moment het geval is. Dat blijkt uit internationale voorbeelden waarbij meer informatie als open data gepubliceerd wordt, zo…

Investeringen TenneT in Nederlands hoogspanningsnet

De Algemene Rekenkamer heeft onderzocht of het Rijk er goed op toeziet dat de investeringen die netbeheerder TenneT doet in ons hoogspanningsnet doelmatig zijn. ‘Doelmatig’ wil zeggen: noodzakelijk…