Skip to main content

Risicoanalyse

Aantal berichten met deze tag: 14

Gepubliceerd op:
donderdag 11-10-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Epe

Tag: Risicoanalyse

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Risicoanalyse’.

Rapport onderzoek wegbeheer

Het (effectiviteit) en doelmatigheid (efficiëntie) van het gemeentelijk wegbeheer is onderzocht. Het wegbeheer neemt fors beslag op de financiën van de gemeente.

Werkbedrijf Arnhem. Ex ante onderzoek naar impact en risico’s van verandering.

De Raad is voldoende in positie om een besluit te nemen. De kansen en bedreigingen, de financiële gevolgen, de te nemen beheersmaatregelen, en de impact en risico’s van de verzelfstandiging van het…

Quick Scan Informatiebeveiligingsbeleid Neder-betuwe

Onder andere door de toegenomen taken in het sociaal domein beheren en verwerken gemeenten meer en meer persoonlijke en gevoelige data. Gemeenten zijn daarbij kwetsbaar gebleken. De rkc heeft aansp…

In onveilige handen: onderzoek informatiebeveiliging van gevoelige informatie

Het onderwerp ‘kwaliteit van de informatiebeveiliging’ was opgenomen in het onderzoeksprogramma van de rekenkamer voor 2016. Aanleiding was het gegeven dat als gevolg van de decentralisaties in het…

Risicomanagement en risicobeheersing in de gemeente Oisterwijk

Het onderzoek richtte zich op de vraag in hoeverre Oisterwijk haar (financiële) risico’s integraal in beeld heeft en zich adequaat voorbereidt op de beheersing van die risico’s. Geconstateerd is da…

Onderzoek Delftse parkeergarages. Evaluatie beheersing risico’s Delftse parkeergarages

In 2008 heeft de Delftse rekenkamer een onderzoek uitgevoerd naar de beheersing van risico’s rond de ontwikkeling en exploitatie van de parkeergarages, die in eigendom zijn van de gemeente Delft. D…

Doorwerking Risicomanagement

Mei 2012 bood de rekenkamer de gemeenteraad van Leerdam het rapport ‘Risico’s in Leerdam´ aan met daarin de bevindingen van het onderzoek naar risicomanagement in Leerdam. Middels een quick scan be…