Skip to main content

Risico’s

Aantal berichten met deze tag: 28

Gepubliceerd op:
maandag 01-06-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Breda

Tag: Risico’s

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Risico’s’.

Rekenkamerbrief bij het gemeentelijke Jaarverslag 2019

De rekenkamerbrief reflecteert op de financiële positie van de gemeente Breda, de beleidsverantwoording in het jaarverslag en op het kunnen volgen van lange-termijn doelen en de grote projecten in …

Reserves, risico’s en ratio’s

De reserves zijn verder aangesproken en het weerstandsvermogen zakt onder de norm. Gelet op de financiële positie van de gemeente pleit de rkc voor scherpere sturing, financiële discipline, en het…

De Beste stuurlui stellen kaders: sturen in risicovolle projecten

Het onderzoek richt zich op de vraag hoe de gemeenteraad kan sturen bij risicovolle projecten. We hebben gekeken naar de huidige praktijk binnen de gemeente Krimpenerwaard en ter inspiratie naar en…

Duurzaamheid The Next Step

De Eindhovense duurzaamheidsambities voor CO₂reductie en energieneutraal in 2045 zijn hoog. Het Klimaatplan en –begroting met ambitieuze doelen, geïnspireerd op The Natural Step, is zonder ingrijpe…

Openbare orde en veiligheid bij evenementen

Onderzoek naar de wijze waarop de gemeente Delft de openbare orde en veiligheid rondom evenementen waarborgt en de wijze waarop het toezicht en de handhaving is geregeld.

Onderzoek Delftse parkeergarages. Evaluatie beheersing risico’s Delftse parkeergarages

In 2008 heeft de Delftse rekenkamer een onderzoek uitgevoerd naar de beheersing van risico’s rond de ontwikkeling en exploitatie van de parkeergarages, die in eigendom zijn van de gemeente Delft. D…

Rekenkamerbrief bij het Jaarverslag 2014 van de gemeente Breda

Advies rekenkamer Breda over financiële positie van de gemeente Breda, over positieve punten en zorgpunten voor de stad, de grondexploitaties en de beleidsverantwoording in het jaarverslag i.c. op …

‘Verbonden partijen en de rol van de raad’

Het rapport gaat in op de verbonden partijen van de gemeente Breda, de informatievoorziening aan de raad over de verbonden partijen, en de sturing, controle en beheersing door de raad van de verbon…

Innoveren om te besparen

Quick scan naar de risico’s en kansen voor Schiedam en Vlaardingen en hun (huidige en toekomstige) cliënten van de decentralisatie Awbz naar Wmo.

RISICO’S BEHEERST? Onderzoek naar risicomanagement grondexploitaties

De Rekenkamercommissie van de gemeente Deventer heeft onderzoek gedaan naar het risicomanagement van grondexploitaties in de gemeente. Het onderzoek is gericht op de wijze waarop de gemeente haar s…