• Home
  • Rol rekenkamer

Rol rekenkamer

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
maandag 12-03-2018
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Tag: Rol rekenkamer

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Rol rekenkamer’.

Jeugdwet: aansturen en verantwoorden, rol van raad en rekenkamer

Aansturen en verantwoorden, rol van raad en rekenkamer In de praktijk blijken gemeenten veel moeite te hebben om te komen tot duidelijke doelen op het gebied van de jeugdhulp en een uitwerking daar…

Bevindingen onderzoek ‘Ideale Gemeentelijke Rekenkamer’

Onderzoek naar het functioneren van ‘de ideale gemeentelijke rekenkamer’ met als centrale onderzoeksvraag: ‘welke factoren, die binnen de invloedssfeer liggen van een gemeenteraad, zijn van invloed…

Van AWBZ naar Wmo: Aansturen en verantwoorden, rol van raad en rekenkamer

Aansturen en verantwoorden, rol van raad en rekenkamer Rekenkamer Utrecht heeft in 2016 een gericht onderzoek naar sturingsinformatie en in-formatievoorziening voor de gemeenteraad gepubliceerd. Do…

Beantwoording Kamervragen lid Fokke inzake de berichten ‘Stadsbestuur let onvoldoende op de centen’ en ‘We zijn geen applausmachine van het college’ (ingezonden 15 april 2014)

Beantwoording van de vragen over een het (al dan niet) ontbreken van een deugdelijke jaarrekening bij gemeenten. Tevens beantwoording op de vragen: Welke is de taakverdeling tussen gemeentebestuur,…
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.