Skip to main content

Ruimtelijke omgeving

Aantal berichten met deze tag: 15

Gepubliceerd op:
donderdag 08-03-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamer ‘s-Hertogenbosch

Tag: Ruimtelijke omgeving

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Ruimtelijke omgeving’.

Goede raad voor de Omgevingswet: een vergelijkend onderzoek van vijf Brabantse Rekenkamer(commissie)s naar de implementatie van de Omgevingswet

De rekenkamer(commissie)s van Breda, Eindhoven, Oss, Tilburg en ‘s-Hertogenbosch hebben onderzoek verricht naar de stand van zaken ten aanzien van de invoering van de Omgevingswet, met daarin voora…

Informatiepagina Omgevingswet

Handreiking Omgevingswet De NVRR heeft onderzoek gedaan naar de veranderingen van de bevoegdheden van de gemeenteraad binnen het ruimtelijk domein van de gemeente en biedt met deze handreiking reke…

Het effect van Toezicht & Handhaving

Om de raad meer inzicht te geven in de doelen die zijn gesteld voor toezicht en handhaving en in hoeverre die doelen worden bereikt, is dit onderzocht. Het onderzoek heeft zich gericht op de doeltr…

Toerisme en recreatie in de noordelijke provincies

Op 21 februari 2008 heeft de Noordelijke Rekenkamer per provincie een rapport gepubliceerd. De toeristische recreatieve sector draagt in belangrijke mate bij aan de economische bedrijvigheid. Tegel…

Toerisme en recreatie in de noordelijke provincies – Fryslân

De toeristische recreatieve sector draagt in belangrijke mate bij aan de economische bedrijvigheid. Tegelijkertijd kan toerisme en recreatie een inbreuk betekenen op natuurwaarden en legt het besla…

Toerisme en recreatie in de noordelijke provincies – Groningen

De toeristische recreatieve sector draagt in belangrijke mate bij aan de economische bedrijvigheid. Tegelijkertijd kan toerisme en recreatie een inbreuk betekenen op natuurwaarden en legt het besla…

Toerisme en recreatie in de noordelijke provincies (rapport van bevindingen)

De toeristische recreatieve sector draagt in belangrijke mate bij aan de economische bedrijvigheid. Tegelijkertijd kan toerisme en recreatie een inbreuk betekenen op natuurwaarden en legt het besla…

Toerisme en recreatie in de noordelijke provincies – Groningen

De toeristische recreatieve sector draagt in belangrijke mate bij aan de economische bedrijvigheid. Tegelijkertijd kan toerisme en recreatie een inbreuk betekenen op natuurwaarden en legt het besla…