Skip to main content

Ruimtelijke ordening/stedenbouw

Aantal berichten met deze tag: 12

Gepubliceerd op:
maandag 29-06-2015
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Oost-Nederland

Tag: Ruimtelijke ordening/stedenbouw

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Ruimtelijke ordening/stedenbouw’.

Van wens naar werkelijkheid; de regisseur aan zet. Follow-up planning van bedrijventerreinen

Het onderzoek is een vervolg op het onderzoek ‘Bedrijventerreinen in de steigers’ uit 2012. In dit vervolg staat de regierol van de provincies bij de planning en programmering van nieuwe bedrijvent…

Van wens naar werkelijkheid; de regisseur aan zet. Follow-up planning bedrijventerreinen

Het onderzoek is een vervolg op het onderzoek ‘Bedrijventerreinen in de steigers’ uit 2012. In dit vervolg staat de regierol van de provincies bij de planning en programmering van nieuwe bedrijvent…

Handhaving en legalisering in de gemeente Bunnik

Het onderzoek is uitgevoerd naar de handhaving op het gebied van ruimtelijke ordening en bouwregelgeving. Uit het onderzoek blijkt dat de besluitvorming betreffende handhaving in de periode 2012-20…

Handhaving en legalisering in de gemeente Barneveld

De rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand heeft in de gemeente Barneveld onderzoek uitgevoerd naar de handhaving op het gebied van ruimtelijke ordening en bouwregelgeving. Uit het onderzoek blijk…

Provinciale vergunningverlening aan de Reststoffen Energie Centrale in Harlingen

Provinciale Staten van Fryslân hebben de Noordelijke Rekenkamer verzocht te onderzoeken of het provinciebestuur van Fryslân in het dossier REC zorgvuldig heeft gehandeld. Het onderzoek wijst uit da…

Leegstand op de kaart gezet

Gemeente Coevorden voert geen effectief beleid om leegstand te bestrijden. In de gemeente Coevorden ligt de gemiddelde leegstand van woningen en winkels onder het landelijke gemiddelde. Desondanks …