Skip to main content

Ruimtelijke programmering

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
dinsdag 19-11-2013
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Coevorden

Tag: Ruimtelijke programmering

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Ruimtelijke programmering’.

Leegstand op de kaart gezet

Gemeente Coevorden voert geen effectief beleid om leegstand te bestrijden. In de gemeente Coevorden ligt de gemiddelde leegstand van woningen en winkels onder het landelijke gemiddelde. Desondanks …

Bredaas grondbeleid

In het rapport ‘Bredaas Grondbeleid’ doet de Rekenkamer Breda verslag van haar onderzoek naar het grondbeleid en de ruimtelijke programmering van de gemeente Breda, en de informatievoorziening aan …