Skip to main content

Samen

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
vrijdag 07-07-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Samen

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Samen’.

Governance verbonden partijen: de verbinding

Dit onderzoek heeft tot doel om: – Inzicht te geven in de verbonden partijen die Leerdam kent, en de hieraan gekoppelde doelstellingen; – Inzicht te geven in de kwaliteit van de governance van de v…