Skip to main content

Samenwerkingsverbanden

Aantal berichten met deze tag: 26

Gepubliceerd op:
woensdag 21-10-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Zeeland

Tag: Samenwerkingsverbanden

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Samenwerkingsverbanden’.

Risico’s bij Samenwerking

Uit het rekenkameronderzoek blijkt dat binnen de Provincie een scherp risicobewustzijn is. Risico’s adequaat verdeeld zijn over de deelnemers aan het project en financiële reserves risico’s van de …

Nog meer Sturing?

Onderzoek naar sturing en controle op de samenwerkingsverbanden met derden van de gemeente Tiel

Zicht in samenwerkingsverbanden

De rekenkamercommissie Heerde heeft een Quick Scan gedaan naar de positie van de gemeente Heerde en de sturing van de gemeenteraad in de verschillende samenwerkingsverbanden. De sturing van de gem…

Subsidies maatschappelijke en bewonersinitiatieven

In dit onderzoek gaat de rekenkamer na in hoeverre de subsidies voor maatschappelijke initiatieven doelmatig, doeltreffend en rechtmatig worden besteed, en in welke mate de subsidieaanvragers tevre…

Gemeentelijke samenwerking

Onderzoek naar grip van de gemeente Hilversum op samenwerkingsverbanden.

Sturen op samenwerking

De Woensdrechtse RKC doet aanbevelingen aan de raad over “Sturen op samenwerken”. De brief is vooral een handreiking naar de nieuwe raad om deze te helpen keuzes te maken over de betrokkenheid van …

Grip op samenwerkingsverbanden Zaanstad

Gemeenten voeren steeds meer taken in samenwerking met anderen uit. Dit maakt het voor raadsleden lastig om overzicht en grip te houden op de samenwerkingsverbanden. De rekenkamer heeft onderzocht …

Grip op samenwerkingsverbanden: onderzoek naar samenwerkingsverbanden van de gemeente Soest

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het afwegingsproces dat plaatsvindt bij het aangaan van samenwerkingsverbanden door de gemeente Soest. In de praktijk blijkt dat het college van B…

Samen naar beter, Krimpen aan den IJssel en intergemeentelijke samenwerking

De gemeente geeft casuïstisch en praktisch invulling aan governance. Er is (nog) geen nota verbonden partijen. De verantwoordelijkheids- en bevoegdheidsverdeling moet zich nog uitkristalliseren. De…

Samen werkt door sturing

De gemeente Veenendaal participeert in verschillende samenwerkingsverbanden. De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de mate waarin Veenendaal deelneemt aan samenwerkingsverbanden en in …