Skip to main content

Scholen

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
dinsdag 13-08-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Krimpenerwaard

Tag: Scholen

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Scholen’.

Verkeersveiligheid rondom scholen in de gemeente Krimpenerwaard

Bij 6 basis- en 2 middelbare scholen is de verkeerssituatie én de beleving daarvan bij diverse betrokkenen bekeken. Verbetering is mogelijk in de fysieke situatie en verkeerseducatie. De gemeente k…

Op zoek naar de juiste balans; onderzoek naar de brede schoolontwikkeling in de gemeente Oisterwijk

“Zijn de inhoudelijke en fysieke doelen van de brede schoolontwikkeling gerealiseerd binnen het beschikbaar gestelde budget?” is de centrale vraag geweest in het onderzoek. Samengevat is de conclus…