Skip to main content

Schoolkeuze

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
maandag 31-12-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Maastricht

Tag: Schoolkeuze

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Schoolkeuze’.

LVO – Deelonderzoek II. Rapportage Monopoliepositie en onderwijskwaliteit

Voor- en nadelen v.e. bestuurlijk monopolie kritisch beschouwd. Kan een bestuurlijk monopolie voldoende waarborgen bieden om een goede onderwijskwaliteit te realiseren. Bevordert concurrentie de on…

Leerlingenvervoer

Het onderzoek brengt in beeld hoe de gemeente de Verordening leerlingenvervoer uitvoert, wat de kwaliteit van het vervoer is, hoe de kosten zich ontwikkelen en welke sturingsmogelijkheden de gemeen…