Skip to main content

Schulden

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
donderdag 06-02-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Hoorn

Tag: Schulden

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Schulden’.

Schuldhulpverlening, hoe de gemeente haar inwoners met schulden helpt.

De betrokken schuldhulpverleners, kwaliteitsmedewerkers en beleidsmedewerkers hebben hart voor de zaak. De effectiviteit van het is echter nog niet optimaal en de raad krijgt onvoldoende sturings- …

Aanpak problematische schulden

Op 30 juni is het rapport Aanpak problematische schulden van de Algemene Rekenkamer openbaar geworden. In ons rapport gaan we in op het stelsel met betrekking tot de aanpak van problematische sch…